MUSIAD Den Haag Jong

Nederlands

Musiad Den Haag Jong is een vereniging voor jonge toekomstige zakenmensen. Het biedt een platform voor het uitwisselen van ervaringen op academisch, sociaal en economisch gebied en behandelt alle kwesties die voortvloeien uit het beroepsleven en de samenleving.

Het primaire doel is om ruimte te creëren voor haar leden door middel van mobilisatie, zelforganisatie en participatie, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot actieve en innovatieve besluitvormers. Op basis van actieve sociale participatie moet de nieuwe bi-culturele generatie een gevoel van verantwoordelijkheid ontwikkelen en op de best mogelijke manier zijn eigen toekomst sturen en vormgeven.

Door middel van permanente educatie moeten jongeren worden gevestigd in een geleefde cultuur van innovatie, waardoor economische en sociale vooruitgang wordt verzekerd. Door persoonlijke en sociale betrokkenheid bij startups en in bestaande bedrijven kan een verantwoordelijke en voltooide activiteit van elk individu worden bevorderd. Niet alleen economische aspecten staan ​​in de voorhoede van Jong Musiad Den Haag, maar ook culturele, sociale en politieke activiteiten. Maatschappelijke verantwoordelijkheid staat voorop in deze context, dit in de praktijk brengen is een van de visies van jonge ondernemers.

Het is erg belangrijk voor ons om het aantal succesvolle startende ondernemers of jonge ondernemers te vergroten. Voor veel studenten en niet-studenten is het opzetten van een bedrijf een kans op een succesvolle toekomst. Dankzij innovatieve ideeën en nieuwe producten op de markt is Nederland een ideale locatie voor startende bedrijven. We willen onze jongeren optimaal voorbereiden met verschillende seminars voor het opzetten van een bedrijf en persoonlijke ontwikkeling, en hen laten profiteren van de ervaringen en tips van succesvolle ondernemers, waardoor hun motivatie toeneemt.

Türkçe

Musiad Lahey Jong, gelecekteki iş adamları için bir dernektir. Akademik, sosyal ve ekonomik alanlardaki deneyimlerin paylaşılması için bir platform sağlar ve mesleki yaşamdan ve toplumdan kaynaklanan tüm meseleleri ele alır.

Birincil amaç, üyelerine mobilizasyon, öz-örgütlenme ve katılım yoluyla alan yaratmak ve böylece aktif ve yenilikçi karar alıcılara dönüşebilmektir. Aktif sosyal katılım temelinde, yeni iki kültürlü nesil bir sorumluluk duygusu geliştirmeli ve kendi geleceğini en iyi şekilde yönlendirmeli ve şekillendirmelidir.

Yaşamboyu öğrenme yoluyla, genç insanlar, ekonomik ve sosyal ilerlemeyi sağlayan, yaşanmış bir inovasyon kültürü içinde kurulmalıdır. Girişimlerde ve mevcut şirketlerde kişisel ve sosyal katılımla, her bireyin sorumlu ve tamamlanmış bir faaliyeti teşvik edilebilir. Jong Musiad Lahey sadece ekonomik yönü değil, kültürel, sosyal ve politik faaliyetleri de var. Sosyal sorumluluk bu bağlamda önce gelir, bunu uygulamaya koymak genç girişimcilerin vizyonlarından biridir.

Başarılı girişimci veya genç girişimcilerin sayısını artırmak bizim için çok önemlidir. Birçok öğrenci ve öğrenci olmayanlar için bir şirket kurmak başarılı bir gelecek için bir şanstır. Yenilikçi fikirler ve pazardaki yeni ürünler sayesinde Hollanda, yeni başlayanlar için ideal bir yerdir. Gençlerimizi bir şirket kurma ve kişisel gelişim için çeşitli seminerlerle en uygun şekilde hazırlamak ve başarılı girişimcilerin deneyimlerinden ve ipuçlarından faydalanmalarını sağlamak, böylece motivasyonlarını arttırmak istiyoruz.

English

Musiad The Hague Jong is an association for young future business people. It provides a platform for exchanging experiences in the academic, social and economic fields and deals with all issues arising from professional life and society.

The primary goal is to create space for its members through mobilization, self-organization and participation, so that they can develop into active and innovative decision-makers. On the basis of active social participation, the new bi-cultural generation must develop a sense of responsibility and steer and shape its own future in the best possible way.

Through lifelong learning, young people should be established in a lived culture of innovation, ensuring economic and social progress. Through personal and social involvement in startups and in existing companies, a responsible and completed activity of each individual can be promoted. Not only economic aspects are at the forefront of Jong Musiad The Hague, but also cultural, social and political activities. Social responsibility comes first in this context, putting this into practice is one of the visions of young entrepreneurs.

It is very important for us to increase the number of successful starting entrepreneurs or young entrepreneurs. For many students and non-students, setting up a company is a chance for a successful future. Thanks to innovative ideas and new products on the market, the Netherlands is an ideal location for start-ups. We want to optimally prepare our young people with various seminars for setting up a company and personal development, and let them benefit from the experiences and tips of successful entrepreneurs, thereby increasing their motivation.

Emrah Bingol 1

Emrah Bingöl

Voorzitter

baris

Barış Bayram

Penningmeester

Tunahan Dolek

Tunahan Dolek

PR

DSC_0041

İlyas Bingöl

Vicevoorzitter