Word ook lid!

Word lid en doe mee met al onze activiteiten.

Persoonlijke gegevens


Bedrijfsgegevens


Algemeen

Uw lidmaatschap wordt pas officieel nadat de secretariaat uw aanvraag heeft goedgekeurd. Door het ondertekenen van dit aanvraagformulier gaat u akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van MÜSIAD Den Haag, zoals opgenomen in de akte.


Zakelijke automatiche incasso


Debiteur machtigt hierbij MUSIAD Den Haag, gevestigd te Den Haag vertegenwoordigd door haar bestuur, om de lidmaatschapsbedragen periodiek af te schrijven van bovenvermelde IBAN tot intrekking van de machtiging.

- De betaling zal rond de 1e week van elke maand automatisch afgeschreven worden van uw IBAN.
- De debiteur heeft de mogelijkheid om binnen 56 dagen het afgeschreven bedrag te storneren.
- De debiteur kan de machtiging intrekken door middel van een schriftelijk verzoek tot intrekking van de machtiging.
- De debiteur machtigt MUSIAD Den Haag totdat hij/zij de machtiging zelf intrekt.
- Vul onderstaande gegevens in en gelieve het bedrag per omgaande na ondertekening van dit formulier over te maken op bankrekeningnummer NL22 INGB 0007 6495 29 t.n.v MUSIAD Den Haag.